Higher Education
 
Institute & Polytechnic
 
Auckland Institution of Studies at St (Helens AIS St Helens)
Location : Auckland
ตั้งอยู่ใกล้ใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์ Main Campus ห่างจากตัวเมืองโอ๊คแลนด์เพียง 10 นาที เป็นวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านภาษาศาสตร์ วัฒนธรรมธุรกิจระหว่างประเทศและการท่องเที่ยว มีศูนย์ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมนักเรียนนานาชาติ ในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยโอทาโก้ (Otago University) ทุกหลักสูตรได้รับการอนุมัติและรับรองในประเทศนิวซีแลนด์ โดย NZQA และสำนักงาน ก.พ. ในประเทศไทย
Link : www.ais.ac.nz
   
   
UNITEC Institute of Technology
Location : Auckland
เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล อยู่ห่างจากตัวเมืองโอ๊คแลนด์ เพียงไม่กี่นาที ปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติกว่า 2,000 คน จาก 60 ประเทศทั่วโลก เปิดสอนหลักสูตรระดับนานาชาติในหลายๆ สาขา ร่วมถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษด้วย
Link : www.unitec.ac.nz
   
   
Waikato Institute of Technology (WINTEC)
Location : Hamilton
ด้วยจำนวนนักเรียนมากว่า 20,000 คนในปัจจุบัน ทำให้ Wintec เป็นหนึ่งในสถาบันประเภท Institute ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ ก่อตั้งเมื่อปี 1968 เปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชา ตั้งอยู่ที่เมือง Hamilton เมืองตอนกลางของทางเกาะเหนือ ที่เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ภูมิอากาศอบอุ่น ไม่หนาวจนเกินไป
Link : www.wintec.ac.nz
   
   
Eastern Institute of Technology (EIT)
Location : Hawke's Bay
ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1974 เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่เติมโตเร็วที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่เมืองเนเปียร์ (Napier) ซึ่งอยู่ติดชายทะเลด้านฝั่งตะวันออก มีสภาพแวดล้อมที่ปราศจากมลพิษ เปิดสอนหลักสูตรในหลายสาขาวิชา เช่น สาขาธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว เป็นต้น อีกทั้งยังมีศูนย์ภาษาอังกฤษที่มีชื่อเสียง และมีหลักสูตรทั้งเต็มเวลา และครึ่งเวลา และเป็นศูนย์สอบ IELTS
Link : www.eit.ac.nz
   
   
Universal College of Learning (UCOL)
Location : Palmerston North
UCOL เป็นหนี่งในสถาบันที่เติบโตเร็วที่สุดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดดเด่นด้วย Facilities ที่ทันสมัย และมี Programme ที่มีให้เลือกมากมาย ตั้งแต่ระดับ Certificate จึงถึง Postgraduate โดยเฉพาะในสาขา Information Technology ที่กำลังได้รับความนิยม ตัว Campus ตั้งอยู่ที่เมือง Palmerston North ตอนกลางของเกาะเหนือ ซึ่งเป็นเมืองของการศึกษา และมี Massey University ตั้งอยู่
Link : www.ucol.ac.nz
   
   
Wellington Institute of Technology (WELTEC)
Location : Auckland
เป็นอุดมศึกษาในระดับแนวหน้าที่มีระดับการเรียน การสอน และหลักสูตรอบรมต่าง ๆ ดีเยี่ยม มุ่งหวังให้นักศึกษาได้ทักษะทางอาชีพตามที่ต้องการ เพื่อความสำเร็จในด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ ความชำนาญ ในด้านการสอนโดยเฉพาะ
Link : www.cit.ac.nz
   
   
Nelson Marlborough Institute of Technology (NMIT)
Location : Nelson
NMIT "The largest training and education provider in the upper South Island of New Zealand " ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1904 ปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติกว่า 500 คน กำลังศึกษาอยู่ตั้งแต่ระดับ English จนถึง Bachelor Degree ตัว Campus ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Nelson เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
Link : www.nmit.ac.nz
   
   
Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)
Location : Christchurch
สถาบันอุดมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ในเมืองไคร์ทเชิร์ท ที่เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศนิวซีแลนด์ สถาบันมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 100 ปี มีสาขาวิชาที่เปิดให้บริการด้านการศึกษามากกว่า 1500 หลักสูตร และมีชื่อเสียงทางในด้านคุณภาพมาตรฐานทางวิชาการ ศูนย์ภาษาอังกฤษยังเป็นส่วนหนึ่งของ CPIT ที่เปิดสอนหลักสูตรทั่วไป และหลักสูตรเตรียมสอบ IELT, TOEFL และ Cambridge อีกด้วย
Link : www.cpit.ac.nz
   
   
Otago Polytechnic
Location : Dunedin
Otago Polytechnic ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Dunedin ปัจจุบันมีนักเรียนต่างชาติกว่า 200 คนจาก 25 ประเทศ กำลังศึกษาตั้งแต่ระดับ English Course จนถึง Master Degree ในหลากหลายสาขาวิชา สถาบันมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เข้มข้นด้วยความรู้ทางวิชาการ ในบรรยาการการเรียนที่เป็นมิตร และการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากทางเจ้าหน้าที่
Link : www.tekotago.ac.nz
   
   
Southern Institute of Technology (SIT)
Location : Invercargill
SIT ตั้งอยู่ที่เมือง Invercargill อยู่ทางตอนใต้ของเกาะใต้ เมือง Invercargill เป็นเมืองเล็กๆ และเงียบสงบ ตัวสถาบันเป็นที่ยอมรับด้านเรื่องมาตรฐาน และคุณภาพการเรียนการสอนมากว่า 30 ปี เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่ชอบเมืองใหญ่ รักธรรมชาติมากกว่าแสงสี และมีค่าครองชีพที่ต่ำกว่าเมืองใหญ่
Link : www.sit.ac.nz
   
University
   
The University of Auckland
Location : Auckland
ก่อตั้งเมื่อปี 1883 โดดเด่นเรื่องผลงานการวิจัยที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับมากมาย ตั้งอยู่กลางใจเมือง Auckland มีหลักสูตรการศีกษาให้เลือกมากมายตั้งแต่ระดับ Pre-degree จนถึง Doctorate level ใน 8 คณะการศึกษา
Specialist programs : Architecture, Education, Engineering, law, Music Arts
Link : www.auckland.ac.nz
   
   
Auckland University of Technology
Location : Auckland
ประกอบด้วย 2 Campuses คือ Wellesley ใจกลางเมือง Auckland และ Akoranga บริเวณ Auckland Habour Bridge เปิดสอนตั้งแต่ระดับ Pre-degree, English course จนถึงระดับ Doctorate level โดยผสมผสานทั้งการเรียนทางด้านทฤษฎี และปฎิบัติจริง
Specialist programs : Arts&Design, Communication, Business, Computing, Engineering
Link : www.aut.ac.nz
   
   
The University of Waikato
Location : Hamilton
ตั้งอยู่ที่เมือง Hamilton มหาวิทยาลัย Waikato มีความหลากหลายด้านสาขาวิชา ตั้งบนเนื้อที่กว่า 670,000 ตร.ม. ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ การเรียน การสอน ปัจจุบันมีนักเรียนกว่า 13,000 คน จากทั่วโลกกำลังศึกษาอยู่
Specialist programs : Computer, Management, Law, Business
Link : www.waikato.ac.nz
   
   
Massey University
Location : Palmerston North, Auckland and Wellington
มหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ ประกอบด้วย 3 วิทยาเขตใน 3 เมืองหลัก มีจำนวนนักเรียนรวมกว่า 35,000 คน มีสาขาวิชาให้เลือกเรียนมากมาย ทั้งในระดับ undergraduate and postgraduate ในกว่า 192 programmes
Specialist programs : Business, Technology, Social Science, Humanities, Science
Link : www.massey.ac.nz
   
   
Victoria University of Wellington
Location : Wellington
ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งท่าเรือของเมือง Wellington เมืองหลวงของประเทศ ด้วยบรรยากาศแบบเมืองหลวงแหล่งวิชาการ สาขาวิชาที่หลากหลายอาทิ กฎหมาย ดนตรี รัฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ และมหาวิทยาลัยยังได้รับรางวัลด้านการให้บริการแก่นักศึกษานานาชาติ จากรัฐบาลนิวซีแลนด์ ในปี 2003 อีกด้วย
Specialist programs : Law, Economics, Business, Architecture, Political Studies
Link : www.victoria.ac.nz
   
  เกาะใต้
   
University of Canterbury
Location : Christchurch
ก่อตั้งเมื่อ 1873 ได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานด้านการศึกษา, อุปกรณ์การเรียนการสอน, ความหลากหลายของสาขาวิชา ซึ่งมีกว่า 37 สาขาวิชา ใน 7 คณะ อีกทั้งยังมีงานวิจัยระดับนานาชาติเป็นที่ยอมรับมากมาย ปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษากว่า 20,000 คน จากกว่า 60 ประเทศ
Specialist programs : Arts, Commerce, Forestry, Engineering, Social Work, Music, Law
Link : www.evakona.co.nz
   
   
Lincoln University
Location : Christchurch
Lincoln University ตั้งอยู่บนวิทยาเขตที่สวยงาม และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอน ก่อตั้งเมื่อปี 1878 ตัววิทยาเขต ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองราว 25 นาทีโดยรถยนต์ มหาวิทยาลัยมีความโดดเด่นทางด้านผลงานวิจัยทางการออกแบบ, วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเกษตรกรรม
Specialist programs : Agricultural, Management, Commerce, Resources Studies, Tourism
Link : www.lincoln.ac.nz
   
   
University of Otago
Location : Dunedin
มหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุด ก่อตั้งเมื่อปี 1869 ตั้งอยู่ในเมืองการศึกษา Dunedin มีสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการศึกษา และมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบ Scottish มีความโดดเด่นด้านสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
Specialist programs : Health Science Medicine, Dentistry, Physical, Music
Link : www.otago.ac.nz
 
   HOME
   ABOUT US
   CONTACT US
   WHAT'S NEWS
   GALLERY
   TESTIMONIALS