History of New Zealand
 
ประเทศนิวซีแลนด์-ดินแดนที่ถูกค้นพบเป็นประเทศสุดท้ายในโลก ประเทศที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ มีความหลากหลายของภูมิประเทศทั้งที่ราบ ภูเขา เทือกเขาสูง ทะเลสาป ฟยอร์ด ธารน้ำแข็ง ป่าไม้ ชายหาดที่สวยงาม และปราศจากมลพิษใดๆ นั้นมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง และสามารถลำดับเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ได้โดยสังเขป ดังนี้ :
   

 

Stage I; AD 800 or Earlier


จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เชื่อกันว่า นักเดินเรือจากหมู่เกาะแถมมหาสมุทรแปซิฟิก เดินทางมาพบดินแดนที่มีป่าไม้ และอาหารอันอุดมสมบูรณ์ เมื่อราวปี ค.ศ.800 และได้เรียกดินแดนแห่งนี้ว่า "The Land of The Long White Cloud" "ดินแดนแห่งทิวเมฆสีขาว"
   
Stage II; AD 1000-Early Settlement

ช่วงปี ค.ศ.1000-1300 จากหลักฐานทางภาษา และโบราณคดี เชื่อว่าชาวโพลินิเซียน ซึ่งล่องเรือมาจากแถบหมู่เกาะอินโดนิเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ในปัจจุบัน เป็นพวกแรกที่อพยพมาตั้งถิ่นในประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นบรรพบุรุษของชาวเมารีในปัจจุบัน

การอพยพของชาวโพลินิเซียนนอกจากจะนำสัตว์จำพวกสุนัข วัว เข้ามาเพื่อทำการเพาะปลูกแล้ว ยังนำเมล็ดพันธ์พืชหลากชนิดเข้ามาเพาะปลูก ชาวโพลินิเซียน เป็นนักล่าที่เก่งกาจ ทั้ง MOA- นกกระจอกเทศยักษ์, Seal- แมวน้ำ โดยเฉพาะ MOA หรือนกกระจอกเทศยักษ์ที่บินไม่ได้ ที่มีอยู่ดากดื่นในอดีตแต่ปัจจุบันได้สูญพันธ์ไปแล้ว
   
   
Stage III; European explorers

ค.ศ.1642 Abel Janszoon Tasman หัวหน้าทีมสำรวจชาวดัตซ์ เป็นชาวยุโรปพวกแรกที่มาเยือนนิวซีแลนด์ จากหลักฐานบรรยายว่า พวกเขาได้เห็น "ดินแดนสูงตระหง่าน" หรือเทือกเขาทางตอนกลางของเกาะใต้ ก่อนจะทอดสมอเรือทางตอนเหนือของเกาะใต้ หรือบริเวณ Golden Bay ในปัจจุบัน แต่จากการพบกับชนเผ่าเมารีครั้งแรก และครั้งเดียวของ Tasman ทำให้เกิดสงครามย่อยๆ และทำให้ลูกเรือเสียชีวิต 3 คน Tasman จึงเรียกจุดที่เกิดสงครามนี้ว่า Murderer's Bay ก่อนที่จะตัดสินใจล่องเรือขึ้นไปทางเหนือจนพบว่ามีอีกเกาะหนึ่งตั้งอยู่ทางเหนือ จากประสบการณ์อันเลวร้ายทำให้ชาวเมารีอยู่อย่างสงบสุขต่อมาอีกเกือบ 130 ปี

ค.ศ.1769 James Cook นักเดินเรือชาวอังกฤษ เดินทางด้วยเรือ Endeavour ขนาด 368 ตัน เดินทางสำรวจรอบนิวซีแลนด์ สร้างแนวแผนที่บริเวณชายฝั่ง และแผนที่นิวซีแลนด์ที่ใช้อ้างอิงสำหรับนักเดินเรือภายหลังกว่า 150 ปี แผนที่ของคุก มีรายละเอียดเกือบถูกต้องทั้งหมดยกเว้นเพียง 2 จุด คือ Stewart Island ที่แท้จริงเป็นเกาะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของผืนดินตามแผนที่ของคุก และ Bank Peninsula ที่แท้จริงเป็นส่วนหนึ่งของผืนดินไม่ใช่เป็นเกาะ

นิวซีแลนด์ตกอยู่ในอาณานิคมของประเทศอังกฤษ หลังจากที่มีการลงนามในสนธิสัญญาไวแตนกิ (Treaty of Waitangi) ระหว่างตัวแทนของรัฐบาลอังกฤษ และหัวหน้าชนเผ่นเมารี เมื่อวันที่ 6 Feb 1840 หลายเดือนต่อมามีการจัดตั้งรัฐบาลชุดแรกขึ้นมาบริหารประเทศ พร้อมกับตั้ง Kororareka ขึ้นมาเป็นเมืองหลวง ซึ่งต่อมาได้ย้ายเมืองหลวงไปที่ Auckland ในปีต่อมา และในปีค.ศ. 1865 มีการย้ายเมืองหลวงจาก Auckland ไปยัง Wellington
   
   
Stage IV; Late 19 th Century-Present

ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 มีผู้คนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมายังประเทศนิวซีแลนด์ เนื่องจากมีการค้นพบแร่ทองคำขึ้น โดยเฉพาะที่เมือง Dunedin ในเกาะใต้ แต่เนื่องจากการขยายตัวจากการบริหารประเทศที่ผิดพลาด โดยเฉพาะการก่อหนี้สาธารณะเพื่อมาก่อสร้างทางรถไฟ และสายแร่ทองคำก็ไม่ได้มีมากมายตามที่คาดคะเน ทำให้ช่วงปลายศตวรรษที่ 19 เศรษฐกิจของนิวซีแลนด์อยู่ในภาวะตกต่ำ ผู้คนว่างงาน ราคาขนสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ จนกระทั่งมีอุตสาหกรรมใหม่เกิดขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 คือ การส่งออกเนื้อแกะ และผลิตภัณฑ์จากแกะ ทำให้เกษตรกรภายในประเทศมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นสินค้าส่งออกลำดับหนึ่งในขณะนั้น

ต่อมานิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับฐานะ "เขตการปกครองตัวเอง" แทน "อาณานิคม" จากเครือจักรภพอังกฤษ พรรคปฎิรูปใหม่โดยการนำของนายกรัฐมนตรี วิลเลียม แมสซีย์ ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงต้นศตวรรษที่ 20

   
   
   HOME
   ABOUT US
   CONTACT US
   WHAT'S NEWS
   GALLERY
   TESTIMONIALS