What's News
 
Teacher Exchange - Christchurch Project
 
Teacher Exchange  - Christchurch Project

คณะอาจาย์จากสถาบันการศึกษาของเมืองแคนเทอร์เบอรี่ประเทศนิวซีแลนด์ มาร่วมฝึกสอนที่สถาบันการศึกษาภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ประเทศไทยระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม - 27 ธันวาคม 2556

 
 
แชร์ไป Facebook
   HOME
   ABOUT US
   CONTACT US
   WHAT'S NEWS
   GALLERY
   TESTIMONIALS