What's News
 
Welcome Ceremony - Students from Rayongwittayakom School (Season 2)
 
Welcome Ceremony - Students from Rayongwittayakom School (Season 2)

ภาพบรรยากาศงานต้อนรับนักเรียน “โครงการความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาของเมืองแคนเทอร์เบอรี่ ประเทศนิวซีแลนด์กับสถาบันการศึกษาภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยองประเทศไทย” โดย Mike Hadley และ Mr. Gus Fahy ตัวแทนการศึกษาเมืองไคร้สท์เชิร์ช มาเป็นประธานในงาน

 
 
แชร์ไป Facebook
   HOME
   ABOUT US
   CONTACT US
   WHAT'S NEWS
   GALLERY
   TESTIMONIALS