What's News
 
เข้าประชาสัมพันธ์ โครงครงการ MOU รุ่นต่อไป ปี 2020 โรงเรียนวัดป่าประดู่และโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม
 
เข้าประชาสัมพันธ์ โครงครงการ MOU รุ่นต่อไป ปี 2020 โรงเรียนวัดป่าประดู่และโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม

MOU เป็นโครงการความร่วมมือทางด้านการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาของเมืองแคนเทอร์เบอร์รี่ ประเทศนิวซีแลนด์ กับสถาบันการศึกษาภายใต้สำนึกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

กีวี เซ็นเตอร์ และเจ้าหน้าที่โรงเรียนจากเมืองไครสเชิร์ต ประเทศนิวซีแลนด์ เข้าพบปะ ผอ.บำรุง ชูประเสริฐ (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่) และ ผอ.บุศยรัตน์ พันธ์เครือบุตร (ผู้อำนวยการโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม) รวมถึงเข้าประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเรื่องการศึกษาสำหรับนักเรียนรุ่นต่อไป ซึ่งเป็นที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ที่ผ่านมา นักเรียนในโครงการMOU เดินทางไปศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นระยะเวลา 3-4 เทอมการศึกษา โดยพักอาศัยอยู่กับครอบครัวกีวี ได้สัมผัสแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันโดยตรง นักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน รวมถึงการได้เพื่อนใหม่หลากหลายประเทศทั่วโลกที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะ

ขอขอบคุณทุกฝ่ายการศึกษาที่สนับสนุนและส่งเสริมนักเรียนในเรื่องการศึกษา และขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจ กีวี เซ็นเตอร์ เป็นผู้ดูแลนักเรียนมาโดยตลอด

 

 
 
แชร์ไป Facebook
   HOME
   ABOUT US
   CONTACT US
   WHAT'S NEWS
   GALLERY
   TESTIMONIALS